top of page
IMG_0878_edited.jpg

השבט בתומר

לתכנן בית כשיש כבר ממש שבט וכולם מתגוררים באותו הישוב מחייב הבנה ממוקדת של אורח החיים היומיומי והחלומות. מספר בקשות היו ברורות - 'לתפוס' כמה שיותר מהנוף הנשקף במרפסות, לייצר את אפקט ה-WOW בחזית הקדמית, אך עם זאת לא לנקר עיניים...

bottom of page