top of page

קשת בין הישן לחדש

מה קורה כשמחכים כל כך הרבה שנים לבנות בית שהמוטיב המרכזי שלו הוא קשת?

בית שחודש באופן מקיף ונעטף בקשתות המחברות בין הישן לחדש.

bottom of page